Tres Terres

El fruit de tres terres excepcionals, el reflex dels seus climes i els seus sòls, dels seus esperits i dels seus temperaments, d'aquesta desquiciada combinació de xaloc, mestral i tramuntana. La genialitat d'un tossut vincle entre tres terres: Lleida, Riudabella i Vilafranca del Penedès.

Cava DO La Pleta

La Pleta

 • Coordenades: X: 292,243,17 Y: 4,615,699,62
 • Tamany: 7ha
 • Altitud: 283-300m
 • Exposicions: S O
 • Pendent: 4%
 • Textura: Franco-argilosa
 • Estructura: Prismàtica-columnar
 • Fertilitat: Mitja-Baixa
 • Varietat: Chardonnay
 • Clon: Davis15D
 • Densidat: 1.650 cepas/ha
 • Arrels (profunditat): 120-180cm
 • Any de plantada: 2000

Segrià

El Segrià pertany a la província de Lleida, que té les seves pròpies i diverses condicions geogràfiques i climàtiques, alternant zones de muntanya amb altres de plana. En general, el Segrià gaudeix d’un clima continental, amb forts contrastos tèrmics, una elevada insolació i escassa pluviositat. Al Segrià, el sòl és pobre i poc profund, i el clima és continental extrem amb una gran diferència tèrmica entre el dia i la nit. Tot això afavoreix la concentració aromàtica, l’acidesa i el grau alcohòlic del raïm, de forma que les vinyes del Segrià són idònies per al conreu de la Chardonnay. Varietat: Chardonnay. 

Cava El Tros Nou DO d’Ars Collecta

El Tros Nou

 • Coordenades: X: 336.208,97 Y: 4.582.635,8
 • Tamany: 1,63 ha
 • Altitud: 555 – 565m
 • Exposicions: Fileres N-S. Exposició E
 • Pendent: Lateral del 12%
 • Textura: Franco-arenosa. Llicorella
 • Estructura: Granular de grumoll simple
 • Fertilitat: Mitja
 • Varietat: Pinot Noir
 • Clon: Dijon 667
 • Densitat: 2.178 ceps/ha
 • Arrels (profunditat): 150cm
 • Any de plantada: 1985

Conca de Barberà

La Conca de Barberà és una zona ubicada al nord de la província de Tarragona. La historia vinícola de la comarca es remunta al segle I a. C., amb una tradició estretament lligada al monestir de Poblet. Les vinyes s’assenten sobre una sotalada o depressió (conca), amb uns sòls calcaris erosionats pel pas del riu Francolí. La zona forma part de la gran depressió de l’Ebre i està envoltada de muntanyes (serres de Miramar, Gaià, Tallat i massís de Prades); això dóna peu a un microclima mediterrani però amb influència continental, amb marcades diferències tèrmiques entre el dia i la nit. Aquest clima és especialment favorable per al conreu del raïm Pinot Noir. A més, les nostres vinyes tenen un sòl pissarrós, conegut com a llicorella, que dóna un toc mineral al raïm. Varietat: Pinot Noir.

Cava La Fideuera DO d’Ars Collecta

La Fideuera

 • Coordenades: X: 393504.17 Y: 4576758.08
 • Tamany: 2,61 ha
 • Altitud: 201-220m
 • Exposicions: N-S
 • Pendent: SE del 2%
 • Textura: Sòl franc
 • Estructura: Sòl profund, ben drenat, poc pedregós i pocs elements gruixuts o
 • Fertilitat: Mitjana
 • Varietat: Xarel·lo
 • Clon: -
 • Densitat: 7.000Kgs/ha
 • Arrels (profunditat): >200cm
 • Any de plantada: 1993 i 1999

Penedès

El Penedès és una comarca catalana,  on el sòl és ric en fòsfor i pobre en potassi. Es tracta d’un terreny irregular, amb petits puigs des de la riba del mar fins a la muntanya de Montserrat, amb petites valls formades pels diferents rius. A les zones amb menys altitud predominen els terrenys sorrencs, i a les més altes els terrenys calcaris i l’argila. Al Penedès es conreen unes varietats tradicionals que expressen tota la tipicitat mediterrània. Varietat: Xarel·lo.

Back to top
Ars Collecta - Codorníu Lloc de residència